Ujian Tulis Basis Komputer (UTBK)
Seleksi PMB USM-Indonesia Tahun 2022

Email Pendaftaran
Password Pendaftaran
Sebelum melaksanakan ujian harap baca |Panduan Ujian|
Lupa Password, hubungi |Helpdesk Pendaftaran||Halaman Utama|